Share file tính toán cấu kiện cột, dầm, sàn

Share file tính toán cấu kiện cột, dầm, sàn phục vụ cho làm thuyết minh cho các bạn Sinh viên và ae kỹ sư xây dựng.
14199699_1839804316159406_553102130763238271_n 14291804_1839804282826076_3853289351268968759_n 14264813_1839804286159409_2888605571683549245_n 14199186_1839804289492742_4764340729310544601_n
File được lập theo TCVN 5574-2012
By: Ks. Huỳnh Tấn Đại
 
 
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *